Logo Geld 10Het Museum van Zuilen aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht dreigt te moeten sluiten. Het geld dat het museum van de gemeente via het initiatievenfonds kreeg stopt, omdat…

dit niet langer dan drie jaar mag. De PvdA wil opheldering over de subsidiestop, gemeenteraadslid Ruben Post heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over het stoppen van de gemeentelijke subsidie aan het Museum van Zuilen. De jaarlijkse subsidie die ongeveer 22.000 euro is wordt gebruikt voor het drukken van vaste lasten.

Naast de subsidie bestaan de inkomsten van het museum uit particuliere bijdragen voor specifieke activiteiten en bijdragen van donateurs verklaart Post.