Geluidsoverlast is in diverse gemeenten van het Groene Hart de grootste ergernis onder buren. Voorheen ging het over lawaai binnenshuis, maar door de mooie zomer van vorig jaar waren er ook veel klachten over geluidsoverlast buitenshuis en in tuinen. De gegevens hierover staan in de jaarverslagen van de buurtbemiddeling.

De meeste klachten gaan over buren die ruzie maken, spelende kinderen, geluid van hakken op de vloer, feestvierende mensen. Per gemeente verschillen de klachten waarvoor buurtbemiddeling erbij wordt gehaald. Zo zijn in Woerden (tachtig zaken in 2018) pesten, treiteren of roddelen de voornaamste reden om buurtbemiddeling in te schakelen. Geluidsoverlast staat op de tweede plaats. In warme periodes blijkt het aantal meldingen op te lopen.

Van de 450 meldingen in het hele werkgebied van buurtbemiddeling is vorig jaar ongeveer driekwart met goed gevolg afgesloten.