Werkzaamheden op Schiphol zorgen deze zomer voor extra geluidsoverlast in het Groene Hart, aldus het AD. De omliggende gemeenten, waaronder Woerden, hebben hierover een klachtenbrief gestuurd naar het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.

Door de werkzaamheden is er vrijwel de gehele zomer extra geluidsoverlast. Bodegraven-Reeuwijk heeft vooral de laatste maand veel overlast gehad door de werkzaamheden aan de verkeerstorens met daarbij de wind uit het noorden.

“Ons concrete verzoek is om de niet urgente werkzaamheden uit te stellen tot een latere periode. Het kan niet zo zijn dat de geluidoverlast door onderhoud altijd maar wordt afgewenteld op de omgeving, terwijl Schiphol ook een andere onderhoudsplanning zou kunnen aanhouden.

Geen enkel bedrijf in Nederland gaat zo met zijn buren om”, schrijven de gemeenten. Ze verwachten op korte termijn een oplossing die ‘van respect getuigt voor de belangen van onze inwoners’, aldus de gemeenten.