Het gemaal Snel en Polanen aan de Polanerzandweg in Woerden wordt binnenkort onder handen genomen. De bestaande grofvuil roosterreiniger installatie …

wordt vervangen door een nieuwe goed functionerende automatische installatie. Het uit 1992 daterende systeem is sterk verouderd en geeft veel technische problemen. Het is niet betrouwbaar en valt regelmatig in storing. De leverancier maakt dit product al jaren niet meer en er zijn geen goede onderdelen meer leverbaar. Bij uitval van de grofvuil roosterreiniger en behoorlijke regenval slaat het grofvuil rooster snel dicht met drijfvuil. Gevolg is dat het gemaal in storing gaat en er geen water meer afgevoerd kan worden. Bij zware regenval kan dan wateroverlast in de wijk ontstaan.

De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. De werkzaamheden op locatie zullen tussen juni en augustus worden uitgevoerd.

Foto: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
02 polanen