Logo gemaal PapekopDiemerbroek De vrijwilligers van het gemaal Papekop-Diemerbroek aan het Kromwijkerpad in Woerden en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben de…

zogenoemde ‘Gemalenpluim’ gekregen. Dat is een erkenningprijs voor organisaties of mensen die zich inzetten voor behoud of restauratie van historische gemalen. De prijs wordt toegekend door de Gemalenstichting in ons land.

Het gemaal Papekop-Diemerbroek dateert uit 1928. Na een jaar sleutelen zijn de vrijwilligers er in geslaagd de dieselmotor weer aan de praat te krijgen. Een bijdrage aan het bemalen van de omliggende polder kan het gemaal niet leveren, omdat het niet meer met het water verbonden is.

Bestuurslid Ruud Mees zegt tegen RPL wel hoop te hebben dat dit in de toekomst weer wel het geval zal zijn. Het gemaal is tijdens Monumentendag en Molendag te bekijken en op de dinsdagavonden als de vrijwilligers aan het werk zijn.