Logo zonnepanelen3De gemeente Alphen aan de Rijn heeft plannen om grootschalige zonneweides in de gemeente aan te leggen. Deze zijn opgesteld in de beleidsnotitie ‘Ruimtelijk beleid zonneweides’.

Zonneweides zijn grote aaneengesloten gebieden met zonnepanelen. Wethouder Ed de Leest zegt hierover dat de ambitie is dat in 2020 minimaal 14% van het energieverbruik uit duurzaam opgewekte energie bestaat en dat zonneweides hier voor een groot deel aan kunnen bijdragen.

Voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op daken en naar zonneweides buiten de ecologische hoofdstructuur en het weidevogelleefgebied. De gemeente ziet mogelijkheden in de gebieden tussen de N11 en de Oude Rijn en de transformatiegebieden in het sierteeltgebied.