De opening van de bruggen over de Gouwe vanwege de beroepsvaart levert veel verkeersproblemen op. Een oplossing hiervoor is een escape via de N11 en A12. Na een verkenning uitgevoerd door de provincie, gaat de voorkeur nu uit naar een Bodegravenboog die aansluit op de A12 in westelijke richting en verbreding van de A12.

Daarom is Bodegraven-Reeuwijk gevraagd om aan te sluiten bij fase twee van de programmatische aanpak Gouwe (PAG). Bodegraven mag daarmee niet alleen meebepalen. De inleg is 50.000 euro.

De gemeentelijke bijdrage aan de Bodegravenboog zal uiteindelijk 330.000 euro zijn.

Foto: RTV Bodegraven.