Vanaf deze maand krijgen inwoners van gemeente Woerden die een betalingsachterstand hebben bij de woningcorporatie, zorgverzekeraar of het drinkwaterbedrijf hulp aangeboden bij het voorkomen van verdere schulden.

Na een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is de gemeente sinds 1 januari verplicht om een hulpaanbod te doen. In de wet is geregeld dat woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en drinkwaterbedrijven de naam, adres en de hoogte van de betalingsachterstand mogen delen met de gemeente. Dit mogen zij doen nadat zij een sociaal incasso-traject hebben doorlopen en het niet lukte om in contact te komen met de inwoner.

De gemeente is verplicht om deze inwoners hulp aan te bieden. Gemeente Woerden heeft afspraken gemaakt met Achmea, Menzis, VGZ, Zorg en Zekerheid, Vitens en GroenWest.

Foto: PR