Logo Geld 6De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil het mogelijk maken om naast startersleningen ook blijversleningen en restschuldleningen te verstrekken. Een blijverslening is bedoeld voor ouderen…

die een persoonlijke lening of hypotheek willen afsluiten om hun huis levensloopbestendig te maken zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen. De gemeenteraad wil de leningenportefeuille niet verder laten oplopen. Daarom stelt het college voor om niet meer dan 2 miljoen aan leningen te verstrekken.

Voor het verstrekken van startersleningen was al een limiet van 879 duizend euro gesteld. De startersleningen, blijversleningen en restschuldleningen die de gemeente verstrekt maken onderdeel uit van het fonds volkshuisvesting.