Logo Bomenkap2De gemeente Lopik heeft in het kader van de herontwikkeling van MOB complex Jaarsveld afgesproken om het bos dat gekapt wordt te compenseren. De provincie Utrecht heeft…

daarmee ingestemd. De bomen worden geplant op drie locaties. Tussen het Boveneind zuidzijde en de Benschopperwetering wil de gemeente verschillende soorten inheemse bomen planten. Op dit traject staan verspreid al enkele boomgroepen zoals zomereik, zoete kers, populier en schietwilg.

Aan de Tiendweg, Willige Langerak komen over een lengte van vier km 172 knotwilgen en 35 laanbomen. In de berm tussen de Rolafweg zuid en het oostelijk gelegen sportveldencomplex worden 18 knotwilgen geplant. Compensatieplicht is vastgelegd in de wet Natuurbescherming.