Logo Compost1 Het was zaterdag niet alleen Nationale Opschoondag maar ook landelijke compostdag. Daarom konden inwoners van Woerden, net zoals op veel andere plaatsen in…

Nederland gratis compost bij hun gemeente afhalen. Met het eenmalig gratis uitdelen van compost bedanken bedrijven en gemeenten de burgers voor hun inspanning om gft-afval en groenafval gescheiden aan te leveren. Bovendien willen zij iedereen kennis laten maken met dit product dat zowel voor de bodem als voor het milieu van grote waarde is.

De landelijke compostdag is een initiatief van de Vereniging Afvalbedrijven en de Branche Vereniging Organische Reststoffen BVOR.

Ieder jaar wordt deze dag in een groot aantal gemeenten georganiseerd.

Foto’s: Anno Visser