Logo Elektrisch laden 2 De gemeente Woerden gaat de aanleg van oplaadpunten voor elektrische voertuigen niet financieren. Wel bepaalt de gemeente de locatie van het oplaadpunt.

Als de eigenaar van een elektrische auto niet op eigen terrein de auto kan opladen kan hij niet bij de gemeente terecht. De eigenaar van de auto moet de aanvraag dan doen bij een marktpartij. Volgens de gemeente zijn er in Nederland diverse bedrijven die laadpalen exploiteren. Op de website waar de gemeente naar verwijst, laadpas.com, staan 15 aanbieders.

De marktpartij die een laadpaal wil plaatsen moet leges betalen voor de benodigde vergunning en is vervolgens verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het laadpunt.

Foto: Gemeente Woerden
09 oplaadpunt