Logo BomenkapIn de begroting voor de komende jaren van de gemeente Woerden is gekozen van fors grotere investeringen in verkeer. Om de kosten van de openbare ruimte te kunnen dekken is gekozen om…

het aantal bomen terug te brengen. Het gaat op termijn om 2.500 bomen van de in totaal 30.000 bomen die in Woerden staan.

Volgens wethouder Bolderdijk zou het hier gaan om bomen met een slechte kwaliteit of om zieke bomen. Deze bomen worden vanwege de kosten echter niet vervangen door andere bomen, zoals in vorige jaren wél het beleid van de gemeente was.

De bomen worden niet direct verwijderd. De gemeente zal een plan ontwikkelen om het aantal bomen geleidelijk terug te brengen.