Logo StraatkolkDoor het aanhoudende droge weer kan het zogenoemde ‘stankslot’ (sifon) van een straatkolk droog komen te staan. Aangezien er dan sprake is van een open verbinding met het riool kan…

dit leiden tot stankoverlast. De gemeente Woerden geeft op haar website een tip hoe dit is te verhelpen. Dat kan door simpelweg een emmer water in de kolk gooien. Dat is meestal afdoende.

Als na twee dagen de stank nog steeds aanhoudt, vraagt de gemeente hen per telefoon of e-mail te waarschuwen. Dan zal worden gecontroleerd of de straatkolk technisch nog in orde is.