De gemeente Gouda is op zoek naar ouderenvoorlichters. Ouderenvoorlichters bezoeken ouderen thuis of geven telefonische voorlichting.

De gemeente vindt voorlichting voor ouderen erg belangrijk en wil op deze manier ouderen informatie, advies en ondersteuning geven.

Hierdoor kunnen zij zo lang als mogelijk zelfstandig blijven wonen en leven.