Logo Rekenkamer Commissie WoerdenDe gemeente Woerden heeft een beperkte informatiepositie over het gebruik en de kosten van jeugdzorg. Dit is de conclusie van het onderzoek dat de Rekencommissie heeft gedaan naar…

de uitvoering van de Jeugdwet in Woerden.

Volgens het adviesbureau heeft de gemeente alleen op zeer hoog niveau inzicht in de kosten. Ook heeft de gemeente geen goed zicht op onder meer de indicaties die via de huisarts lopen, de vraag naar (zware) zorg en het gebruik van het preventieve aanbod. Het rapport noemt dat in 2015 bijna 9,5 miljoen euro werd uitgegeven aan jeugdzorg, wat ongeveer 600.000 euro meer was dan begroot. Voor 2016 was de begroting 8,6 miljoen euro.

Vanaf 2015 tot en met 2017 worden budgetten en geldstromen steeds minder gedetailleerd weergegeven in de programmabegrotingen en vanaf 2017 is het budget voor jeugdzorg helemaal niet meer gespecificeerd opgenomen in de programmabegroting.