Logo Stemmen Tellen De gemeente Woerden voorziet problemen bij het tellen van de stemmen van de Tweede Kamerverkiezingen. Dat komt door de eis van minister Ronald Plasterk…

om alle tellingen van de stemmen en de verwerking van de resultaten, met de hand te doen.

Een woordvoerder van de gemeente Woerden zegt in RPL Actueel de kans niet uit te sluiten dat niet aan de eisen van de Kieswet kan worden voldaan, omdat ook op provinciaal niveau moet worden geteld. In de Kieswet staat dat op de vrijdag na de verkiezingen alle uitslagen binnen moeten zijn.

Morgen vindt overleg plaats met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken en de Kiesraad. Dat overleg moet duidelijk maken wat de aanpak bij het tellen van de stemmen gaat worden.