Logo Gemeente De Ronde VenenDe gemeente De Ronde Venen gaat onder alle 18.000 huishoudens in de gemeente een Informatiekaart verspreiden. Op deze kaart staat uitgelegd hoe de toegang tot zorg…

en andere ondersteuning in de gemeente geregeld is. De gemeenteraad heeft via een motie gevraagd de Informatiekaart te ontwikkelen. Inwoners van De Ronde Venen kunnen de kaart in de komende weken tegemoet zien.

Met het overgaan van de jeugdzorg, zorg voor ouderen en de zorg voor werk en inkomen naar de gemeenten in 2015 is er veel veranderd op het gebied van ondersteuning. Dit heeft er toe geleid dat inwoners soms niet weten hoe de toegang tot ondersteuning geregeld is. De gemeente heeft gekozen voor een informatiekaart die huis aan huis verspreid wordt, zodat ook inwoners die minder thuis zijn op internet toch goed op de hoogte zijn.