Logo kastanjeMorgen kapt de gemeente Woerden één kastanje op de hoek Oostlaan/Oostdam. Uit recente inspectie is gebleken dat deze door zwammen aangetaste boom niet meer te redden is.

Door de huidige temperatuurverschillen zet het dode hout van de boom uit en krimpt deze ook in. Met als gevolg dat er takken kunnen afbreken. Dit levert een direct gevaar op voor de omgeving. Daarom is het noodzakelijk om de boom op zeer korte termijn te kappen.

Tijdens de werkzaamheden is de Oostsingel tussen 09.30 en 14.00 uur afgesloten. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.