Logo Geld 10De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft eenmalig bijna negen ton gekregen uit de stroppenpot die gevuld was met 100 miljoen door het rijk en 100 miljoen door een bijdrage van alle…

Nederlandse gemeenten. De 200 miljoen die in de stroppenpot zat, is verdeeld over gemeenten die door het verdeelmodel sociaal domein te weinig geld krijgen van het rijk om de kosten voor de jeugdzorg te kunnen dekken. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een tekort van 2,5 miljoen wat zichtbaar is gemaakt in de begroting.

Na de eenmalige bijdrage uit de stroppenpot is er nog steeds 1,6 miljoen euro tekort voor de jeugdzorg. Wethouder Robert Smits laat analyseren of het tekort veroorzaakt wordt doordat de gemeente onvoldoende maatregelen neemt of dat het komt omdat het rijk te weinig geld beschikbaar stelt.