Logo Zorg‘De gemeente Utrecht moet ervoor zorgen dat ouderen en zieken zich geen zorgen hoeven te maken over de zorg die zij krijgen’, dat vindt SP-raadslid Nicole van Gemert. Zij doet die…

uitspraak naar aanleiding van het nieuws dat een van de grootste zorgorganisaties in Utrecht, Careyn, om dreigt te vallen. Van Gemert wil dat de gemeente snel de zorg van iedereen in Utrecht kan garanderen. De SP heeft een Meldpunt-zorg in Utrecht geopend waar bezorgde Utrechters, zorgmedewerkers en de mensen die zorg nodig hebben en hun familie terecht kunnen om hun ervaringen te delen.

Van Gemert gaat vragen stellen aan het stadsbestuur en de SP wil dat de gemeente meer preventief gaat controleren.