Het college van burgemeester en wethouders van Woerden erkent een toename in het dumpen van afval, maar onderneemt voorlopig geen actie. Dit blijkt uit antwoorden van het college op vragen van Wilma de Mooij van WeDo over afvaldumping.
Volgens het college ligt de oorzaak van bijplaatsen van afval bij openbare containers deels bij de opgelegde beperkingen en onzekerheden rondom het coronavirus.

Veel van het gedumpte afval in buitengebieden kan gratis ingeleverd worden bij de milieustraat, waardoor het college vermoedt dat deze dumpingen gedaan worden door inwoners van buiten de gemeente. Voor het einde van dit jaar is de gemeente niet van plan dumpingen aan te pakken. Wel is zij van mening dat maatregelen hieromtrent onderdeel kunnen zijn van een nieuw grondstoffenbeleidsplan in de vorm van een structurele inzet van één of meerdere handhavers. Tot die tijd blijft de gemeente inwoners stimuleren melding te doen van afvaldumping, zodat het alsnog opgehaald kan worden.