Gemeente De Ronde Venen heeft informatie over restafval gerectificeerd in een brief aan haar inwoners. Begin december had de gemeente een brief verzonden met een nieuwe afvalpas. Hierin stond de oproep om een kleinere restafvalcontainer aan te vragen tegen een lagere afvalstoffenheffing.

De eerste stappen van de gemeente zijn het één keer in drie weken ophalen van restafval en het toegankelijk maken van ondergrondse containers en afvalbrengstations per afvalpas. Wie nu gemiddeld eens per zes weken restafval aanbiedt door toedoen van afval scheiden is klaar voor een kleinere afvalcontainer, maar dit levert nog geen financiële voordelen op.