Gemeente Woerden start per 1 april 2022 met een pilot om gescheiden van ander afval luiers in te zamelen.
Verspreid over de gemeente worden, in de buurt van een aantal scholen en kinderdagverblijven, ongeveer tien verzamelcontainers geplaatst. Deze containers zijn alleen toegankelijk met een afvalpas. Ter ondersteuning van de proef vindt een informatie en wervingscampagne plaats.
Bewoners die mee willen doen, kunnen dit bij de gemeente aangeven. Deelnemers krijgen toegang tot de dichtstbijzijnde container. Zo kan het aantal gebruikers per container worden gestuurd. De voorgenomen duur van de proef is tenminste twee jaar. Na afloop van de pilot vindt een evaluatie plaats.