Vanaf volgend jaar gaat Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) ook namens Stichtse Vecht de heffing en inning van de lokale belastingen uitvoeren. Belastingen SWW, de organisatie die nu de gemeentelijke belastingtaken uitvoert, stopt per 1 januari.

BghU verstuurt met ingang van volgend jaar één gecombineerde aanslag voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen naar inwoners en bedrijven in Stichtse Vecht die hun waterschapsbelastingen betalen aan Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Wie waterschapsbelastingen betaalt aan Waternet, blijft een aanslag ontvangen van Waternet. Kijk voor meer informatie op de website van BghU.