Logo U PasDe gemeente Utrecht heeft een eigen collectieve zorgverzekering gelanceerd voor bezitters van een U-pas. Deze zogenoemde U-polis is van Zorg en Zekerheid en bedoeld voor inwoners…

met een laag inkomen. Deelnemers aan deze collectieve verzekering krijgen meer zorg verzekerd voor minder geld met een korting op de premie en uitgebreide vergoedingen.

Men kan kiezen uit twee pakketten: Utrecht Standaard voor mensen zonder hoge zorgkosten, en Utrecht Top voor verzekerden die hoge zorgkosten verwachten. De vergoedingen zijn ruim en het eigen risico is meeverzekerd. Ook de eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz) wordt vergoed.

Voor de U-pasbezitters stopt op 1 januari de collectieve zorgverzekering Optimaal van Zilveren Kruis.