Logo Geld 5De gemeenteraad van Utrecht heeft bij een bespreking van de programmabegroting een motie aangenomen om meer geld voor historische torens zoals de Dom…

beschikbaar te stellen. De VVD, CDA en de SP zeggen in De Utrechtse Internetcourant dat Utrechtse historisch gezien eigenaar van de gebouwen is en daarom een zorgplicht heeft. Het gaat niet alleen om onderhoudskosten maar ook om mogelijke restauratiekosten.

Behalve de Dom komen ook de Buurtoren, Geertetoren en enkele andere torens aan de beurt. Met de motie hopen de partijen inzicht in de te verwachte uitgaven voor onderhoud en restauratie te krijgen.