Logo Gemeente Utrecht3 Op initiatief van wethouder Kees Geldof is de gemeente Utrecht de campagne ‘Dat kan beter’ gestart met als doel beleidstaal in brieven te vervangen door duidelijke taal.

De gemeente vraagt inwoners die een onbegrijpelijke brief, wijkbericht of nieuwsbrief ontvangen, deze terug te sturen en in de tekst te omcirkelen wat zij niet begrijpen. De teruggestuurde brieven worden gebruikt bij schrijftrainingen voor de ambtenaren. Daarmee denkt het gemeentebestuur haar standaardbrieven en teksten op internet te kunnen verbeteren en de schrijvers te helpen begrijpelijke taal te gebruiken. Ter promotie van de actie heeft de gemeente een filmpje gemaakt waarin ook wethouder Geldof een rol heeft.

De gemeente noemt een aantal voorwaarden waaraan een tekst zou moeten voldoen. Zo moet een zin uit ongeveer 10 à 15 woorden bestaan, er een duidelijke korte kop boven elke alinea komen, de tekst zo persoonlijk mogelijk naar de belevingswereld van de lezer geschreven worden en er eenvoudige woorden worden gebruikt.

Video Gemeente Utrecht

{embed:youtube:G6OzYvp1uQQ}