Logo Gemeente UtrechtOok in een tweede brief van de gemeente Utrecht aan 2800 erfpachters over de afkoop van erfpacht, staan fouten. De brief was bedoeld om de onjuistheden in een eerdere brief…

recht te zetten.

In plaats van dat de brief duidelijkheid creƫert, blijkt die nu juist voor verwarring te zorgen. Zo is de gemeente in de eerste brief van een verkeerde WOZ-waarde uitgegaan en in de tweede brief wordt een verkeerde ingangsdatum van het erfpachttijdvak genoemd.

Actiegroep Platform Erfpacht Utrecht eist nu dat er een derde brief komt om de zaak alsnog op te helderen. Alleen al de correctie op de eerste brief heeft de gemeente zo’n 30 duizend euro gekost.