De gemeente Woerden werkt met de VestingRaad aan een fietspad om de fietsers die naar de stad komen goed te kunnen faciliteren.

Steeds meer mensen gaan op de fiets naar de binnenstad maar soms staan de fietsen kriskras geparkeerd in het centrum en nabij terrassen. Er wordt gedacht aan het uitbreiden van de bestaande stallingĀ­ mogelijkheden, een goede verwijzing hiernaar en zichtbare vakĀ­ aanduidingen op straat. In de toekomst komt er misschien een overdekte fietsenstalling.

Een aantal van deze oplossingen zijn door de gemeente uitgewerkt en worden besproken met het Stadshart Woerden, vertegenwoordiging van de horeca, de Fietsersbond en andere belanghebbenden. Daarna zal met deze partijen gewerkt worden aan een uitvoeringsplan.