In opdracht van de gemeente Utrecht is er een leerevaluatie gemaakt van het optreden van de crisisorganisatie na het schietincident op het 24 Oktoberplein in Utrecht op 18 maart 2019.

Het onderzoek is gedaan door het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. De crisisorganisatie bestaat uit de politie Midden-Nederland, het Openbaar Ministerie, de gemeente Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht.

Volgens de evaluatie heeft de crisisorganisatie actief gehandeld en begrijpelijke keuzes gemaakt, kijkend naar de beschikbare informatie op dat moment, in een situatie die gepaard ging met dreiging, urgentie en onzekerheid.

Punten waarop in de toekomst verbetering mogelijk is zijn onder andere de communicatie van het afkondigen van het dreigingsniveau, tijdig voldoende informatie verstrekken aan enkele organisaties en bij het advies om binnen te blijven ook te vertellen hoe lang dit geldt en wat de noodzaak is.