De gemeente Montfoort organiseert een digitale inloopavond over haar plannen met duurzame energie. De gemeente wil duurzame elektriciteit gaan opwekking door windmolens en zonnepanelen te plaatsen.

Tijdens de inloopavond deelt de gemeente de zogenaamde zoekgebiedenkaart en het afwegingskader die ze heeft opgesteld. Samen met inwoners, organisaties en ondernemers wil de gemeente kijken of deze kaart en lijst van afwegingen voldoende draagvlak vinden binnen Montfoort.

In september is de gemeente gestart met het betrekken van inwoners bij de toekomstplannen rondom duurzame energie. Deze plannen komen tot stand naar aanleiding van het besluit van de Nederlandse regering om elektriciteit op te wekken zonder kolen of gas.