Logo Gemeente UtrechtB en W van Utrecht stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan ‘Lomanlaan 55, Transwijk Zuid’ vast te stellen. Projectontwikkelaar Reshape Properties wil het kantoorpand op dit…

perceel slopen en hier twee woontorens bouwen met in totaal 119 huurappartementen, voor zowel starters als vitale ouderen. Er komen 39 woningen in het middeldure segment en 80 woningen in het dure segment.

Er is veel aandacht voor duurzaamheid. Het dak van de verdiepte parkeervoorziening krijgt een groenbedekking en er komt een groene lage wal aan de zijde van de Lomanlaan. Hierdoor wordt de Lomanlaan verbonden met park Transwijk. Op de daken komen zo’n 320 zonnepanelen. Ook komen er laadpalen voor elektrische auto’s. Het beton van het voormalige kantoorgebouw wordt na de sloop hergebruikt voor de nieuwbouw van de woningen.

Naar verwachting start de bouw in het eerste deel van 2018.