Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering heeft de gemeenteraad van Woerden ingestemd met een motie die oproept tot anticiperen op nieuwe wetgeving over de toewijzing van nieuwbouwwoningen. Dit helpt inwoners van Woerden om sneller een woning te kunnen vinden. Reem Bakker van Woerden&Democratie wil niet wachten totdat de nieuwe wetgeving van het Rijk is aangenomen maar daar nu al op anticiperen.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een wetswijziging in voorbereiding die het voor gemeenten mogelijk maakt om bij 30% van de sociale nieuwbouwwoningen voorrang te verlenen aan inwoners van de eigen gemeente. De motie van Woerden&Democratie haalde een ruime meerderheid.