Logo Verkeersborden Bij de gemeente Woerden zijn mogelijk onbekwame ambtenaren actief. Dat schrijft een inwoner van de gemeente in een brief. In de brief uit de schrijver zijn kritiek op wat…

hij noemt ‘illegale verkeersborden’ die her en der worden neergezet.

Zo staat er volgens hem op Gerverscop in Harmelen een bord ‘einde alle verboden’ waardoor op Gerverscop een maximum snelheid van 80 kilometer per uur zou zijn toegestaan. Aan het eind van de weg staat een bord 60 kilometer per uur. Volgens de brievenschrijver strookt dat niet. Van eenzelfde situatie zou op de Zegveldse Uitweg spraken zijn.

In de brief vraagt de schrijver op basis van welke verordening de borden zijn geplaatst. Komt de gemeente Woerden niet voor 1 oktober met een antwoord dan dient hij een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur in.

Foto’s: Henk Wit