Logo Geld 5Het college van burgemeester en wethouders in Woerden heeft de structurele subsidie van RPL Woerden aangepast voor de periode 2018-2022. Dit is conform de richtlijn van de VNG…

en in lijn met de rijksbijdragen die de gemeente hiervoor ontvangt via de algemene uitkering. De structurele subsidie komt daarmee voor de lokale omroep op 28.570 euro. De subsidie van 2018 wordt tot dit bedrag aangevuld. Dit bedrag was lager vastgesteld en daarna een aantal jaren niet meer geïndexeerd. Aanleiding voor een aanpassing is het feit dat de kosten door stijging van de vaste lasten aantoonbaar hoger zijn dan de inkomsten.

Het college laat weten dat met deze aanpassing duidelijkheid en continuïteit is ontstaan voor alle partijen voor de duur van deze ambtstermijn. Het betekent dat de gezamenlijke wettelijke verantwoordelijkheid voor de lokale omroep voor de toekomst op orde is.