Logo Water3De gemeente Woerden heeft haar nieuwe waterbeleidsplan bekend gemaakt. Het nieuwe beleidsplan zal focussen op het verbeteren van de kwaliteit van het water, het tegengaan van…

wateroverlast en het verbeteren van de riolering.

Na een analyse van verschillende factoren is er bepaald om samen te werken met specialisten om snel en effectief tot oplossingen te komen. De gemeente Woerden streeft er naar om in de komende 5 jaar te zorgen voor “Droge voeten en schoon water”. Het definitieve plan wordt op 22 oktober gepubliceerd.