Logo Groene EnergieDe gemeente Woerden is gestart met vijf duurzaamheidprogramma’s. Dit zijn de programma’s CO2-neutraal 2030, Klimaatbestendig 2050, Bodemdaling, Circulaire Economie en…

Gezonde Samenleving. Via loting zijn er vijfhonderd inwoners uit de gemeente uitgenodigd voor werksessies in februari. Tijdens deze interactieve bijeenkomsten van anderhalve dag kunnen inwoners aangeven hoe zij denken over de invulling van een duurzame toekomst voor de gemeente en hoe deze doelen bereikt kunnen worden.

Er is voor 45 mensen plaats tijdens de werksessie. Dit hoeven geen mensen te zijn die veel ervaring hebben met het thema. Ook is er deskundige begeleiding aanwezig.