De stichting die de gebouwen van de twee brede scholen in Woerden beheert en daar eigenaar van is, wordt deze week opgeheven. De scholen worden overgedragen aan de gemeente Woerden die daarmee weer eigenaar van de twee panden wordt. In de brede scholen zijn naast scholen ook andere voorzieningen ondergebracht zoals een bibliotheek en het centrum voor jeugd en gezin.

Het was de taak van de stichting de gebouwen te exploiteren. Omdat er in het stichtingsbestuur hoofdzakelijk vertegenwoordigers van de scholen zitten en zij de exploitatie van gebouwen niet als belangrijkste taak zien, is besloten de stichting op te heffen. De opheffing heeft geen gevolgen voor het onderwijs.