De nieuwe gemeentegids van Woerden die vorige week is uitgekomen, is ook digitaal te bekijken. Sinds 2019 wordt de gemeentegids niet meer huis-aan-huis bezorgd. Als duurzame gemeente wil zij zuinig omgaan met papier. Veel inwoners stellen een papieren gids nog steeds op prijs. Daarom is deze, naast de digitale versie, in beperkte oplage verkrijgbaar op verschillende locaties. Wie nog een gemeentegids in de brievenbus wil ontvangen kan dat via de gemeente aanvragen.