Logo HarmelenVanaf deze week valt het voormalige gemeentehuis van Harmelen onder de slopershamer. De bibliotheek en de buitenschoolse opvang zijn inmiddels naar elders verhuisd.

De bedoeling is dat op de hoek Raadhuislaan/Kerkweg nieuwe woningen worden gebouwd. Er is grote behoefte aan senioren- en starterswoningen.

Momenteel worden er woningbouwplannen voorbereid voor de Hof van Harmelen, de Vijverhof, en het terrein van de oude Fontein. Daarna staan er plannen op stapel voor het oude terrein van de Notenbalk en de Rabobank aan de Kloosterweg, waar plannen voor ‘gestapelde’ woningbouw worden gemaakt.

Ook moet er verplicht 25% aan sociale woningbouw worden gerealiseerd.