Gemeente Lopik en Rabobank Utrechtse Waarden onderzoeken of het mogelijk is om het gemeentehuis te verhuizen naar het pand van de Rabobank in Lopik. Als het verhuizen…

naar het pand van de Rabobank aan het Rembrandtsplein in Lopik mogelijk blijkt, kan de huidige locatie van het gemeentehuis worden benut voor woningbouw voor vooral senioren. De locatie is dichtbij voorzieningen zoals winkels en dichtbij het Lentehof-complex. Naar verwachting is het onderzoek voor de zomervakantie 2019 afgerond. Als uit het onderzoek blijkt dat verhuizen niet haalbaar is, blijft het gemeentehuis gehuisvest aan het Raadhuisplein en gaat de bank verder kijken naar mogelijkheden voor het pand in Lopik.