Het college van B&W van Bodegraven-Reeuwijk stelde afgelopen woensdag in de commissie Bestuur en Financiƫn voor om een deel van het representatiebudget in te zetten voor een gemeentelijk decoratiestelsel.

Het voorstel is om vier verschillende decoraties toe te kennen: het ereburgerschap, de erepenning, de dorpspenning en de jeugdpenning. De erepenning wordt voorgedragen aan iemand die een bijzondere landelijke prestatie heeft geleverd. Dat kan iemand zijn die een medaille gewonnen heeft tijdens de Olympische Spelen.

Mensen die veel tijd en energie steken in de leefbaarheid van hun dorp kunnen in aanmerking komen voor een dorpspenning. Iedere kern krijgt zijn eigen dorpspenning die ontworpen zal worden door een kunstenaar.

De jeugdpenning is bedoeld voor jongeren die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving of die een bijzondere prestatie hebben geleverd.