Logo RegenbuiProvincie Utrecht, het waterschap en inwoners hebben positief gereageerd op het Gemeentelijk Waterbeleidsplan Woerden 2018-2022. Het plan is afgelopen week door het college…

van Woerden vastgesteld. ‘Droge voeten en schoon water’ is de rode draad in dit plan en het wordt nu ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Eens in de 5 jaar stelt de gemeente een gemeentelijk waterbeleidsplan op. Dit is een wettelijke verplichting in het kader van de wet Milieubeheer. In het plan staan de visie en keuzes die de gemeente maakt op het vlak van afvalwater, hemelwater en grondwater. Hierbij is telkens de balans gezocht tussen perfecte èn betaalbare oplossingen.

Enkele opgenomen voorstellen zijn optimaliseren van het rioleringsbeheer en werken aan een waterbestendige gemeente 2050.