Logo Geld 5De Utrechtse wethouder Jeroen Kreijkamp (D66) is in verlegenheid gebracht door blunders in de gemeentelijke boekhouding. Sinds een paar jaar int de gemeente niet zelf meer…

haar belastingen, maar via een samenwerkingsverband met omliggende gemeentes, de Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU).

Begin vorig jaar bleek dat de Utrechtse cijfers niet overeenkwamen met die van het samenwerkingsverband. Er bleek een verschil te zijn van bijna zeven ton. Voor een deel heeft men de oorzaken kunnen achterhalen, voor 270.000 euro is geen verklaring te vinden, zo blijkt uit een onderzoek.