Vanaf volgend jaar kleurt een aantal gemeentelijke panden in Woerden tien dagen lang oranje. Daarmee doet Woerden mee aan de internationale campagne ‘Orange the World’; een campagne die aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen.

Het voornemen om vanaf volgend jaar mee te doen, is een besluit van de gemeenteraad. De raad nam een motie aan die door een groot aantal partijen op initiatief van WeDO/LHK werd ingediend.

Volgens Wilma de Mooij van die partij hebben vrouwen wereldwijd al van oudsher te maken met neerbuigendheid jegens hen als vrouw, met gewelddadigheden en grensoverschrijdend gedrag. De Mooij hoopt dat gemeente Woerden spoedig in contact treedt met maatschappelijke organisaties en inwoners en zo een gemotiveerd campagneteam weet te vormen.