Logo Kunst2Utrecht trekt 600.000 euro uit om culturele initiatieven van particulieren en professionals in de stad nog beter te ondersteunen…

en stimuleren. Initiatiefnemers kunnen een beroep doen op projectsubsidies en de impulsregeling.
Beoefenaars van amateurkunst én de professionele cultuursector in Utrecht zorgen samen voor een rijk cultuuraanbod voor iedereen en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijke stad.

Voor de projectsubsidies beoordeelt een externe commissie beoordeelt de aanvragen en adviseert de gemeente over besteding van de subsidie.
Voor zowel amateurs als professionals geldt per aanvraag een minimum bedrag van 1000 euro.