Logo NatuurgebiedVanaf 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht. De provincie gaat zich richten op het nog beter beschermen van de bijzondere Utrechtse natuur en krijgt dan…

ook meer taken in het natuurbeleid.

Gemeenten hebben een belangrijke signaleringsrol bij natuurbescherming. Bij aanvragen van een omgevingsvergunning toetsen zij vooraf of er voldoende rekening is gehouden met beschermde planten of dieren. Onlangs is met alle actoren overlegd, hoe zij dit proces zo eenvoudig mogelijk kunnen maken en kennis hierover kunnen delen. Ook de communicatie over de nieuwe wet kwam daarbij aan de orde.