Een aantal gemeenten waaronder mogelijk ook Woerden, gaan samen de krachten bundelen om snel internet in het buitengebied te realiseren. Dat hebben de gemeenten onlangs afgesproken.

Deze bundeling van krachten tussen de gemeenten is nodig, omdat Delta Fiber Netwerk het laat afweten. Het bedrijf heeft de contracten voor levering ontbonden, aangezien men de aanleg van snel internet niet langer haalbaar acht.

Als reden voor de eenzijdige opzegging van de contracten geeft Delta aan dat er niet gegraven mag worden in particuliere grond en in dijken, alsmede de aanwezige bodemvervuiling.