Logo Open StateOpen State Foundation (OSF) heeft een nieuwe versie van de website Subsidietrekker.nl gelanceerd. Met deze tool zijn meer dan 162 duizend subsidies van 206 overheden aan bijna…

58,5 duizend ontvangers doorzoekbaar. Er zijn 89 gemeenten inbegrepen, waaronder Woerden, maar slechts bij zeven gemeenten is data te vinden over alle drie de jaren 2013 tot 2015. Ook bij de eerste versie, uit 2014, waren het vooral decentrale overheden die niet of nauwelijks data aanleverden. Bij de meeste gemeenten komen de subsidieoverzichten alleen beschikbaar na herhaald verzoek. Den Haag is een positieve uitzondering.

Open State Foundation pleit al langer voor een ‘enkelvoudige decentrale datalijst’. Dit moet een lijst worden van datasets van alle decentrale overheden, die gestructureerd en volgens een eenduidige standaard duurzaam centraal ontsloten wordt.